Dapro tự hào bổ nhiệm ông Trần Văn Tài vào vị trí CTO Giám đốc kỹ thuật phía Nam

Dapro tự hào thông báo bổ nhiệm chính thức Ông Trần Văn Tài vào vị....