Kiểm tra thời hạn bảo hành điện tử

Đang kiểm tra...

Kể từ ngày 08/09/2023 tất cả sản phẩm Dapro được kích hoạt bảo hành điện tử ngay sau khi mua. Quý khách vui lòng yêu cầu nơi bán (đại lý, cửa hàng) kích hoạt bảo hành điện tử và có thể kiểm tra thời gian bảo hành thông qua số IMEI/Sêri của sản phẩm tại đây.

Qcode baohanh
Địa điểm bảo hành

Đăng ký bảo hành online

Khách hàng đăng ký bảo hành sản phẩm Dapro online tại đây. Vui lòng điền đầy đủ thông tin trước khi gửi yêu cầu kích hoạt bảo hành. Số Series sản phẩm được ghi ở phía sau hoặc trên mã Qcode sản phẩm.