Âm thanh nhà thờ, sự thách thức của kiến trúc và giải pháp đến từ Fohhn

Âm thanh nhà thờ có lẽ là một trong những hệ thống gây nhiều khó....