X series

Fohhn XM-4

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 500/1000W
 • Tần số đáp ứng : 45 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 Ω
 • Linh kiện : 12" / 1.4" on rotatable CD-horn
 • SPL tối đa : 131 dB
 • Độ nhạy đầu vào : 100 dB
 • Kết nối : 2 × Neutrik NL4 Speakon, left and right

X series

Fohhn XT-22

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 300/600W
 • Tần số đáp ứng : 65 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 Ω
 • Linh kiện : 10" / 1" CD, fully neodymium
 • SPL tối đa : 127 dB
 • Độ nhạy đầu vào : 99 dB
 • Kết nối : 2 × Speakon

X series

Fohhn XT-33

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 500/900W
 • Tần số đáp ứng : 55 Hz – 20 kHz
 • Trở kháng : 8 Ω
 • Linh kiện : 12" / 1" CD fully neodymium
 • SPL tối đa : 130 dB
 • Độ nhạy đầu vào : 99 dB
 • Kết nối : 4 × NL4 Neutrik Speakon