Amplifier Dapro P-X series

P54.2/X25.2

  • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
  • Công nghệ mạch : Class D
  • Công suất đầu ra  8Ω : 2 x 2300W
  • Công suất đầu ra  4Ω : 2 x 4600W
  • Công suất đầu ra  2Ω : 2 x 5400W
  • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : NA
  • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA