Amplifier Dapro P-X series

P19.4/X10.4

  • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
  • Công nghệ mạch : Class D
  • Công suất đầu ra  8Ω : 4 x 1000W
  • Công suất đầu ra  4Ω : 4 x 1900W
  • Công suất đầu ra  2Ω : 4 x 2500W
  • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : NA
  • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA