Amplifier Dapro P-X series

P11.4/X6.4

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra  8Ω : 4 x 600W
 • Công suất đầu ra  4Ω : 4 x 1100W
 • Công suất đầu ra  2Ω : NA
 • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : 2 x 2200W
 • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA

Amplifier Dapro P-X series

Dapro P08.4/X4.4

 • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
 • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
 • Công nghệ mạch : Class D
 • Công suất đầu ra  8Ω : 4 x 400W
 • Công suất đầu ra  4Ω : 4 x 800W
 • Công suất đầu ra  2Ω : NA
 • Công suất đầu ra Brigde 8Ω : 2 x 1600W
 • Công suất đầu ra Brigde 4Ω : NA