Amplifier Dapro MA series

Dapro MA850

  • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
  • Công nghệ mạch : Class H
  • Công suất đầu ra 8Ω :  2 x 800W
  • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 1230W
  • Công suất đầu ra 2Ω :  2 x 1350W
  • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 1 x 2460W
  • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 1 x 2700W