Amplifier Dapro MA series

Dapro MA650

  • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
  • Công nghệ mạch : Class H
  • Công suất đầu ra 8Ω :  2 x 600W
  • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 900W
  • Công suất đầu ra 2Ω :  2 x 1020W
  • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 1 x 1800W
  • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 1 x 2040W