Amplifier Dapro MA series

Dapro MA4600

  • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 4 kênh
  • Công nghệ mạch : Class H
  • Công suất đầu ra 8Ω :  4 x 600W
  • Công suất đầu ra 4Ω :  4 x 780W
  • Công suất đầu ra 2Ω :  NA
  • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 2 x 1560W
  • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : NA