Amplifier Dapro MA series

Dapro MA1500

  • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
  • Công nghệ mạch : Class H
  • Công suất đầu ra 8Ω :  2 x 1650W
  • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 2800W
  • Công suất đầu ra 2Ω :  2 x 3200W
  • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 1 x 5600W
  • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 1 x 6400W