Amplifier Dapro MA series

Dapro MA1100

  • BỘ KHUẾCH ĐẠI CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
  • Công nghệ mạch : Class H
  • Công suất đầu ra 8Ω :  2 x 1150W
  • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 1950W
  • Công suất đầu ra 2Ω :  2 x 2100W
  • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 1 x 3900W
  • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 1 x 4200W