Microphone Dapro

Dapro K9900

  • MICRO CHUYÊN NGHIỆP
  • Loại sản phẩm : 2 Channel Microphone
  • Tần số làm việc : 640-690MHZ
  • Chức năng : Wireless
  • Số kênh : 200
  • Tần số đáp ứng : 65Hz ~ 18KHz
  • Tên sản phẩm : UHF Wireless Microphone
  • Màu sắc : Trắng bạc