Amplifier Dapro D Series

Dapro D2800

  • KHUẾCH ĐẠI KARAOKE
  • Loại sản phẩm : Khuếch đại 2 kênh
  • Công nghệ mạch : Class TD
  • Công suất đầu ra 8Ω :  2 x 800W
  • Công suất đầu ra 4Ω :  2 x 1230W
  • Công suất đầu ra 2Ω :  N/A
  • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 1 x 2460W
  • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 1 x 2700W