Amplifier Dapro D Series

D4800 PRO

  • KHUẾCH ĐẠI KARAOKE
  • Loại sản phẩm : 4-Channel Amplifier
  • Công nghệ mạch : Class TD
  • Công suất đầu ra 8Ω :  4 x 800W
  • Công suất đầu ra 4Ω :  4 x 1030W
  • Công suất đầu ra 2Ω :  NA
  • Công suất đầu ra Bridge 8Ω : 2 x 2460W
  • Công suất đầu ra Bridge 4Ω : 2 x 2700W