• LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 100 W
 • Tần số đáp ứng : 60Hz – 17kHz
 • Trở kháng : 8 Ω / 4 Ω
 • Linh kiện : 8 × 4″ (fully neodymium)
 • SPL tối đa : 124 dB
 • Độ nhạy đầu vào : >105 dB/A
 • Kết nối : 1×AES/EBU+1× Airea,2×Analog

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 100 W
 • Tần số đáp ứng : 60Hz – 17kHz
 • Trở kháng : 8 Ω / 4 Ω
 • Linh kiện : 8 × 4″ (fully neodymium)
 • SPL tối đa : 124 dB
 • Độ nhạy đầu vào : >105 dB/A
 • Kết nối : 1×AES/EBU+1× Airea,2×Analog

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 100 W
 • Tần số đáp ứng : 60Hz – 17kHz
 • Trở kháng : 8 Ω / 4 Ω
 • Linh kiện : 16 × 4″ (fully neodymium)
 • SPL tối đa : 130 dB
 • Độ nhạy đầu vào : >105 dB/A
 • Kết nối : 1×AES/EBU+1× Airea,2×Analog

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 100 W
 • Tần số đáp ứng : 60Hz – 17kHz
 • Trở kháng : 8 Ω / 4 Ω
 • Linh kiện : 16 × 4″ (fully neodymium)
 • SPL tối đa : 130 dB
 • Độ nhạy đầu vào : >105 dB/A
 • Kết nối : 1×AES/EBU+1× Airea,2×Analog

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 100 W
 • Tần số đáp ứng : 60Hz – 17kHz
 • Trở kháng : 8 Ω / 4 Ω
 • Linh kiện : 24 × 4″ (fully neodymium)
 • SPL tối đa : 133 dB
 • Độ nhạy đầu vào : >105 dB/A
 • Kết nối : 1×AES/EBU+1× Airea,2×Analog

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 100 W
 • Tần số đáp ứng : 60Hz – 17kHz
 • Trở kháng : 8 Ω / 4 Ω
 • Linh kiện : 32 × 4″ (fully neodymium)
 • SPL tối đa : 136 dB
 • Độ nhạy đầu vào : >105 dB/A
 • Kết nối : 1×AES/EBU+1× Airea,2×Analog

Linea-source

Fohhn LC-20

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 60/120/180W
 • Tần số đáp ứng : 120 Hz – 12 kH2
 • Trở kháng : 16 Ω
 • Linh kiện : 2 × 4″
 • SPL tối đa : 117 dB
 • Độ nhạy đầu vào : 93 dB
 • Kết nối : 2 × Speakon, đầu nối Phoenix 8 cực

Linea-source

Fohhn LC-60

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 180/360/720W
 • Tần số đáp ứng : 120 Hz – 12 kH2
 • Trở kháng : 12 Ω
 • Linh kiện : 6 × 4" driver
 • SPL tối đa : 125 dB
 • Độ nhạy đầu vào : 97 dB
 • Kết nối : 2 × Speakon, đầu nối Phoenix 8 cực

Linea-source

Fohhn LC-100

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 240/480/960W
 • Tần số đáp ứng : 120 Hz – 12 kH2
 • Trở kháng : 8 Ω
 • Linh kiện : 8 × 4" driver
 • SPL tối đa : 127 dB
 • Độ nhạy đầu vào : 98 dB
 • Kết nối : 2 × Speakon, đầu nối Phoenix 8 cực

Linea-source

Fohhn LC-150

 • LOA CHUYÊN NGHIỆP
 • Công suất khuếch đại: 360/720/1440W
 • Tần số đáp ứng : 120 Hz – 12 kH2
 • Trở kháng : 4 Ω
 • Linh kiện : 12 × 4" treated drivers
 • SPL tối đa : 131 dB
 • Độ nhạy đầu vào : 100 dB
 • Kết nối : 2 × Speakon, đầu nối Phoenix 8 cực