Converters FR-21

  • Input for RS-232 commands: 3-pole terminal, 9600 baud, galvanically isolated
  • Fohhn Net output (RJ-45), galvanically isolated
Mã: FR-21 Danh mục: Từ khóa:

Service Dapro

Lựa chọn một trong các dịch vụ khách hàng sau đây để kết nối với chúng tôi.

Converters FR-21 là một thiết bị cho phép điều khiển các thiết bị Fohhn Net thông qua các lệnh RS-232 đơn giản. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về sản phẩm này:

Chức năng chính:

  • Điều khiển Fohhn Net: Fohhn Converters FR-21 cho phép bạn kiểm soát các thiết bị Fohhn Net bằng các lệnh RS-232 đơn giản. Điều này giúp bạn tùy chỉnh và quản lý các thiết bị âm thanh của Fohhn một cách dễ dàng.
  • Lưu trữ macros: FR-21 có khả năng lưu trữ lên đến 32 macros trên thiết bị, và mỗi macros có thể được sử dụng để điều khiển các lệnh như presets, âm lượng, định tuyến hoặc chế độ chờ (standby). Điều này giúp bạn tùy chỉnh các thiết lập và thực hiện chúng một cách nhanh chóng và thuận tiện.
  • Kích hoạt macros qua RS-232: Các macros có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng chuỗi đơn giản thông qua giao diện RS-232, giúp bạn kiểm soát các thiết bị một cách linh hoạt và tiện lợi.
  • Yêu cầu Fohhn Net Adapter: Để cấu hình thiết bị bằng phần mềm Fohhn Audio Soft, bạn cần sử dụng một Fohhn Net Adapter. Điều này đảm bảo tích hợp và cấu hình dễ dàng với hệ thống Fohhn Net.

Các đặc điểm chính:

  • Đầu vào cho lệnh RS-232: Fohhn Converters FR-21 có một đầu vào cho các lệnh RS-232 với cổng 3-pole terminal, tốc độ truyền dữ liệu 9600 baud và cách điện galvanically, giúp đảm bảo tính an toàn và độ tin cậy trong quá trình điều khiển.
  • Đầu ra Fohhn Net (RJ-45): Sản phẩm này cung cấp đầu ra Fohhn Net thông qua cổng RJ-45, cũng được cách điện galvanically. Điều này cho phép tích hợp với hệ thống Fohhn Net một cách dễ dàng và an toàn.

FR-21 là một công cụ mạnh mẽ cho việc kiểm soát và tùy chỉnh các thiết bị âm thanh Fohhn Net, mang lại tính linh hoạt và thuận tiện cho người sử dụng.